Księgi handlowe

Udokumentowanie działalności handlowej jest wymogiem koniecznym przy prowadzeniu działalności. Prowadzenie "Ksiąg Handlowych" jest dużym wyzwaniem dla osoby niedoświadczonej, ponieważ jest to bardzo skomplikowana forma prowadzenia księgowości. Aby móc ją prowadzić potrzebna jest ogromna wiedza w zakresie podatków, ekonomii, ubezpieczeń społecznych, każdej ustawy o rachunkowości oraz prawa cywilnego.

Podczas jej sporządzania musimy pamiętać o tym aby ująć tam wszelkie operacje gospodarcze, uiszczone należności i zobowiązania firmy oraz wyszczególnienie wszelkich ewidencji które dotyczą każdego obszaru działalności. Wszystko musi być sporządzone przejrzyście i rzetelnie aby można było ocenić sytuację firmy pod kątem finansowym i majątkowym.

Na sprawozdanie finansowe składa się: rachunek zysków i strat, bilans, oraz informacje i objaśnienia które wprowadzą do sprawozdania finansowego. Księga Handlowa dotyczy teraźniejszego roku obrotowego i musi zawierać aktualne i skrupulatnie obliczone informacje o podatkach, drobiazgowo opisaną każdą operację firmy, akty sprzedaży i zakupu jeśli takowe były, informacje o przelewach zarówno wychodzących jak i przychodzących, różnicę między przychodami a kosztami poniesionymi w danym roku rozliczeniowym. Należy pamiętać również o ostatecznym terminie oddania tej dokumentacji.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszych ekspertów, którzy fachowo zajmą sią księgowością waszego przedsiębiorstwa dzięki czemu nie będziecie się musieli państwo obawiać o jakiekolwiek błędy czy nieścisłości w prowadzeniu ksiąg.

 Napisz wiadomość