Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany jest to dość uproszczona forma dokumentowania działalności gospodarczej. Każdy kto rozlicza się na jego podstawie płaci podatek jedynie od przychodu, nie można brać pod uwagę kosztów uzyskania i tym samym o nie pomniejszać jego wysokości. Aby móc rozliczać się na jego podstawie należy zgłosić to na samym początku istnienia firmy w formie pisemnej do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego.

Trzeba pamiętać, że owego zgłoszenia trzeba dokonać nie później niż w dniu w którym uzyskuje się pierwszy przychód. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wyklucza jednak niektóre formy działalności i nie mogą one skorzystać z rozliczania się przez niego. Należą do nich m.in. handlarze częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, właściciele aptek czy też osoby prowadzące lombardy.

Zapraszamy do konsultacji z naszymi ekspertami, pomożemy w tworzeniu dokumentacji i wyboru odpowiedniej formy opodatkowania.

 Napisz wiadomość