VAT

Krótko mówiąc VAT jest podatkiem od usług i towarów stanowiącym główne źródło dochodu budżetu państwa. To podstawowy podatek z jakim muszą się zmierzyć przedsiębiorcy. Główna zasada przy jego rozliczaniu to obarczenie całym jego kosztem ostatecznego konsumenta danej usługi.

Co to znaczy? Znaczy to tyle, że poszczególni pośrednicy w "łańcuchu" płacą jedynie podatek od wartości dodanej, który potem dodawany jest jako marża przy sprzedaży kolejnej personie. Obecnie UE reguluje podstawowe zasady działania tego podatku w dbałości o konkurencyjność oraz starania o to aby jedynie jednorazowo objąć VATem tą samą fazę obrotu.

Dla naszego klienta sporządzimy konieczną dokumentację do rozliczenia się z tego podatku.

 Napisz wiadomość