Sporządzanie sprawozdań do GUS

Obowiązek sporządzenia sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego mają jednostki wylosowane przez GUS oraz te które obowiązuje ustawa o statystykach publicznych. Rodzaj sprawozdania, jakie należy złożyć zależy od ilości zatrudnianych pracowników oraz branży w której działamy. Obowiązkowe badania muszą zawierać dogłębne i solidne dane w takim zakresie, formie oraz terminie jakie są określone w danym programie.

Badania statystyczne mogą przybierać różne formy, można przeprowadzić je jednorazowo, nieprzerwanie bądź też seryjnie. Zachęcamy do konsultacji z naszą firmą, po których bezzwłocznie i rzetelnie sporządzimy wymagane sprawozdania.

 Napisz wiadomość